Djelatnici naše ustanove

Zrak_slika_2
RAVNATELJICA
IVANA MALTARIĆ
PEDAGOGINJA
Saša Šprajc
EDUKACIJSKI- -REHABILITATOR
LUKA MESARIĆ
VIŠA MEDICINSKA SESTRA
PATRICIJA VINKO GORIČANEC
ODGOJITELJICE
Martina Hoblaj, Kristina Jalšovec Leško, Smiljka Palfi, Nikolina Gogić, Marta Varga, Lana Kovačić, Željka Škvorc,Spomenka Cilar, Ines Božić, Martina Pintarić, Mihaela Sovar, Anita Škvorc, Kristina Pintarić, Martina Kozar, Kristina Varga, Gabrijela Barat
KUHARICE
MARIJANA BREGLEC, NEVENKA TRSTENJAK
SPREMAČICE
MARIJA KOČILA, VIOLETA NOVAK, TAMARA BOŽIĆ
Grad web
Skip to content