Izjava o digitalnoj pristupačnosti

 

Grad Mursko Središće / Ustanova Dječji vrtić “Maslačak” nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Mursko Središće koje se nalazi na adresi https://dv-maslacak.com

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://dv-maslacak.com djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku:

  • nije osiguran alternativni zvučni opis informacije
  • dio poveznica vodi na dokumente (PDF i Excel) za koje se ne zna kakve su razine pristupačnosti
  • pojedine slike ne sadrže tekstualni opis, niti “alt” atribute
  • tekstualni sadržaj stranice nije poravnat ulijevo
  • dio poveznica unutar sadržaja nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način
  • korisnicima nije omogućena navigacija tipkovnicom kroz sadržaj
  • povećanjem stranice ( Zoom ) opcija može rezultirati da se sadržaj teksta djelomično gubi

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24.srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samo procjene Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.
Izjava je zadnji put preispitana 24. srpnja 2020. Grad Mursko Središće će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste osoblje grada Mursko Središće. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog portala korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: maslacak@mursko-sredisce.hr


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: maslacak@mursko-sredisce.hr ili putem telefona +385 40 643 064


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Grad web
Skip to content