Program montessori - odgojno-obrazovni rad


Program
montessori

 

Montessori program provodi se u jednoj mješovitoj skupini 10 satnog programa za djecu u dobi od 3. do 7. godine života. Program provode odgojiteljice Marta Varga i Željka Škvorc koje su završile specijalizirani jednogodišnji program iz područja Montessori pedagogije  u Stručno-razvojnom centru Montessori u Zagrebu.

 

Ciljevi Montessori metode su poticanje cjelovitog razvoja djeteta (tjelesnog i psihomotornog razvoja, socio-emocionalnog i razvoja ličnosti, spoznajnog razvoja, govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva), njegovog vlastitog djelovanja poštivanjem jedinstvene dječje ličnosti, snaga i sposobnosti; razvijanje samostalnosti, pozitivne slike o sebi, samopouzdanja, odgovornosti prema sebi i drugima. Posebna pozornost pridaje se integraciji djece s posebnim potrebama  i teškoćama u razvoju, praćenju njihovih potreba u cilju poticanja cjelovitog razvoja njihove osobnosti.

 

Osnovne zadaće Montessori programa usklađene su s individualnim potrebama, razvojnim mogućnostima  i interesom djeteta, a odnose se na:

 • razvijanje sposobnosti i spremnosti za učenje poticanjem razvoja prirodne želje za
 • učenjem
 • pružanje djetetu osjećaja  radosti i užitka u aktivnosti (M. Montessori razlikuje radnu aktivnost odraslih i djeteta i daje im osnovna obilježja: dijete uistinu uživa u procesu rada, a odrasli su  usmjereni cilju)
 • poticanje stvaralačkih sposobnosti djeteta, uključujući sva osjetila, učeći svuda i uvijek uz poticajnu okolinu i didaktički pribor
 • poticanje samostalnosti djeteta prema principu  „Pomozi mi da to sam učinim.“
 • omogućavanje djetetu potrebne slobode vlastite inicijative, izbora, odluke
 • omogućavanje djetetu slobodnog izbora sadržaja i vježbi prema individualnim mogućnostima , sposobnostima i interesima
 • omogućavanje djetetu da se samostalno razvija i izgrađuje uz indirektnu pomoć odraslih
 • posebnu pozornost usmjeravati na razvoj dječjih osjetila – vida, sluha, mirisa,okusa, dodira, vestibularnog sustava i propriocepcije (senzoričko učenje)
 • prihvaćanje odgojnog djelovanja u skladu s usmjerenjem Montessori: „Odgoj je cjelina koja ima glavu (mišljenje), srce (osjećaje) i ruke (djelovanje).“
 • uvažavanje i poticanje razdoblja posebne osjetljivosti
 • poticanje pozornosti , razvoj „polarizaciju pažnje“
 • radi osiguravanja duboke i apsolutne koncentracije pažnje znalački provoditi vježbe kojima prethode tri stupnja: pripremne radnje (postupni početak neke aktivnosti), veliki rad (početak koncentracije) te zadovoljstvo i uravnoteženost ( misaona prerada sadržaja )
 • usmjeravanje vježbi djeteta za razvijanje koncentracije, a za to je bitno poticati osjećaje,  mišljenje, htijenje i sam rad
 • u igri i spontanoj interakciji s djetetom usvajati osnove  vokabulara i jezične strukture
 • razvijanje interesa za druge ljude s različitom kulturom, tradicijom i osobnostima
 • uključivanje u program djece s teškoćama u razvoju
 • individualni rad s djecom s teškoćama u razvoju
 • poseban stručni pristup djetetu s teškoćama u razvoju, „kako bi se omogućilo izražavanje i razvoj sačuvanih sposobnosti djeteta i time omogućio što kvalitetniji daljnji odgoj i život“ (Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture 7-8/91.)
 • individualiziran pristup u radu s darovitom djecom
 • primjena specifičnih pedagoško-metodičkih pristupa Montessori programa koji mogu imati i značajke rehabilitacije
 • interdisciplinarni pristup djetetu
 • poticanje djeteta na izbor vježbi, prema vlastitom interesu, potrebama mogućnostima
 • razvijanje pozitivnog odnosa prema radu, dječjoj igri, vježbi, te rezultatu njihova rada

 

Transparentnost
Skip to content