Program predškole


Učimo
čitati

Sport
i rekreacija

Naučimo
zbrajati

Likovna
kultura


Program pred škole je odgojno-obrazovni program sa specifičnim sadržajima prilagođenim stjecanju pred čitalačkih i pred matematičkih te drugih kompetencija potrebnih za uspješan početak školovanja u osnovnoj školi, provodi se s djecom u godini prije polaska u Osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovnim odgojno-obrazovnim programima u dječjem vrtiću.

Vrtić za ovu svrhu osigurava uvjete potrebne za provedbu programa što podrazumijeva; prostor i opremu, kadrove koji provode program (odgojitelje djece predškolskog uzrasta) i plan odgojno-obrazovnog rada.

Cilj nam je obuhvatiti što veći broj djece organiziranim predškolskim odgojem i na taj način zadovoljiti djetetove razvojne potrebe i poticanje svih aspekata djetetovog razvoja.

Program rada se temelji na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece RH, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe, te Pravilniku o sadržaju i trajanju programa pred škole.


Transparentnost
Skip to content