Program učenja engleskog jezika


Učimo
Engleski
Velik interes roditelja da njihova djeca uče strani jezik od vrtićke dobi potaknuo nas je da uz osnovni program vrtića organiziramo i dodatni program učenja engleskog jezika – radionicu. Kratki program stranog jezika namijenjen je djeci predškolske dobi (od četvrte do sedme godine života) i provodit se kao samostalni tečaj izvan redovnog programa vrtića.

Program radionice engleskog jezika primarno polazi od djeteta, djeluje na cjelovit djetetov razvoj uz poštivanje njegovih potreba za spontanim učenjem kroz brojne situacije i ponuđene poticaje, kroz igru i zabavu. Usmjeren je na razvoj socijalne kompetencije, samostalnog djelovanja i snalaženja u svakodnevnim životnim situacijama.

Program se odvija na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika. Kako je upravo predškolsko doba optimalno vrijeme za početak učenja stranih jezika radi određenih bioloških i psiholoških uvjeta, mi analizom i razumijevanjem djetetovih raznovrsnih potreba i interesa kreiramo odgojno-obrazovni proces.

Program potiče iskustveno učenje uz potpunu angažiranost djeteta. Zadatak odgojitelja je da kreira čitav kontekst zbivanja i stvara različite situacije za iskustveno učenje koje će se samo nadograđivati.

U raduse koristiti projektni rad koji je u skladu s dječjom spoznajom, a otvoreno planiranje omogućit će nam uključivanje djece i roditelja u odgojno-obrazovni proces. Odgojitelj prati i bilježi napredovanje svakog djeteta te time osigurava dinamičan nastavni proces uvažavajući individualne karakteristike, sposobnosti i želje svakog djeteta. Velika se važnost pridaje realizaciji raznih aktivnosti za poticanje razvoja pozitivne slike o sebi jer strani jezik ne smije biti činitelj pritiska na dijete već dodatni razvoj njegovih kompetencija i uspješnosti.

Osnovni cilj radionice engleskog jezika je da razvije pozitivan odnos prema učenju engleskog jezika te da ga djeca shvate kao zabavu i potrebu, što potiče vještine razumijevanja i komuniciranja na stranom jeziku.

Djeca kroz učenje i igru upoznaju i njeguju pozitivan odnos prema engleskom jezičnom izričaju, kulturnoj baštini i običajima. Program je usmjeren na njegovanje multikulturalnosti i običaja koji se potkrepljuju djeci primjerenim i razumljivim sadržajima, koji obuhvaćaju tradicionalne pjesmice, priče i običaje govornog područja. Cilj je radionice razvijanje osjetljivosti za drugi fonološki sustav i izražavanje na stranom jeziku koji nije materinski.


Transparentnost
Skip to content