Projekt "Morenec"

PROJEKT „MODELI ODGOVORA NA ODGOJNO-OBRAZOVNE POTREBE DJECE IZLOŽENE RIZIKU SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U USTANOVAMA RANOG I PREŠKOLSKO ODGOJA I OBRAZOVANJA (MORENEC)”


 O PROJEKTU

Projekt je usmjeren razvoju kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, poglavito u ranjivim skupinama.

Projekt traje četiri godine (2020.-2024.), a rezultirat će znanstvenim pokazateljima o mogućnostima prevencije nepovoljnih ishoda razvoja djece i prijedlogom potrebnih oblika potpore djeci i njihovim obiteljima.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost, a podržavaju ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.


PROJEKT U DJEČJEM VRTIĆU „MASLAČAK”

U suradnji s članicama istraživačkog tima prikupljati ćemo podatke o djeci u dobi od 5 i 6 godina koja su uključena u rani i predškolski odgoj i obrazovanje u našoj ustanovi.

Podatke ćemo prikupljati primjenom sljedećih instrumenata:

  • upitnik za procjenu etioloških i fenomenoloških aspekata rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi: verzija za odgojitelje i verzija za roditelje
  • upitnik za procjenu kvalitete pedagoške prakse u odnosu na djecu izloženu riziku socijalne isključenosti
  • Achenbach-ova (2000) ček lista ponašanja djece (CBCL, verzija za predškolsku dob).

Za sve sudionike projekta organizirani su stručni skupovi u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, edukacije o temi i načinu provedbe istraživanja, a otvorena je i mogućnost znanstvene evaluacije mjera potpore djeci i njihovim obiteljima koje provodimo u ustanovama.

Koordinator projekta u našem vrtiću je odgojiteljica Nikolina Gogić.

Grad web
Skip to content