Redoviti 10 satni program rada


Igra
i zabava

Kazalište
razreda

Učimo
čitati

Sport
i rekreacija


Naučimo
zbrajati

Izleti

Likovna
kultura

Pjesma
uz igru

 

Redoviti 10- satni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se za djecu od 1. godine života do polaska u školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe, poludnevne (6-satne) programe i (4-satne) programe za djecu s teškoćama u razvoju u integraciji. Programi se provode u Matičnom vrtiću u Murskom Središću i Područnom odjelu u Peklenici. Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (za djecu od 1. do 3. godine života) i vrtićke (za djecu od 3. godine života do polaska u školu).

Program rada našeg vrtića temelji se na humanističkom pristupu odgoja djece, suvremenim znanstvenim dostignućima i teorijama o dječjem razvoju, te na Programskom usmjerenju djece predškolske dobi. Individualni pristup svakom djetetu posebno nam je važan, te poseban naglasak u odgoju i obrazovanju stavljamo na njega. Posebnu pažnju posvećujemo djeci kod koje smo uočili odstupanje u razvoju.

Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, istaknuta je sloboda inicijative u stvaranju i provođenju programa rada s tom djecom gdje svako dijete ima pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima.

Prema tome, djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja polazi od osnovnih postavki:

- osiguranje optimalnih uvjeta za djetetov razvoj
- pomoć roditelja u brizi za sigurnost
- dopuna obiteljskom odgoju.


Posebni ciljevi i zadaće odgoja djece rane i predškolske dobi su: očuvanje zdravlja, razvoj emocionalne stabilnosti, samostalnosti, stvaranje pozitivne slike o sebi, socijalne interakcije, komunikacije, slobodnog izražavanja radoznalosti te razvoj kreativnosti i intelektualnih sposobnosti. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi polazi od poštivanja načela pluralizma i slobode u primjeni pedagoških ideja i koncepcija, različitosti u vrstama i oblicima provođenja programa i demokratizaciji društva.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi zasnivamo na sljedećim postavkama:
- humanističko razvojna koncepcija
- dijete je vrijednost po sebi koja se prihvaća u svojoj osobitosti, a također i kao član obitelji s njenim osobitostima i sustavom vrijednosti
- vrlo je važno da svaki odgojno – obrazovni radnik uvažava djetetovo dostojanstvo te
stalno razvija njegov pozitivni identitet (ovaj zahtjev iziskuje kvalitetu odgojitelja i
odnosa prema djetetu).
Poželjni su demokratski odnosi s djecom i odraslima u djetetovoj sredini. Dužnost je svih radnika, a naročito odgojitelja u neposrednom radu s djecom, da pridonose cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Potrebno je podržavati znatiželju, aktivnost, stvaralaštvo, opažanje i imaginaciju; razvoj govora, razvoj društvenosti, suosjećajnost, samokontrole; senzibilitet za glazbu, poetsku riječ, različite oblike izražavanja.

Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, ravnopravno uključuje djecu pripadnike romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni program, čime bi djeca stekla jednake mogućnosti za kvalitetno školovanje.

U realizaciji odgojno-obrazovnog rada s djecom romske nacionalne manjine, očituje se usmjerenost prema djetetu, razvijanju njegove samostalnosti i odgovornosti čime se zadovoljavaju individualne potrebe djece. Integracija djece romske nacionalne manjine u redovne programe razvija među djecom, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost osjećaj prijateljstva i tolerancije te pripadnosti istoj odgojno-obrazovnoj skupini.


Vaše dijete u sigurnim rukama


Grad web
Skip to content