O nama

Dječji vrtić "Maslačak" Mursko Središće samostalna je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja ostvaruje programe kojima potiče cjelovit razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti te osigurava njegu i skrb za djecu rane i predškolske dobi.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te kulturnim, socijalnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Godišnjeg plana i programa rada te Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Rad Dječjeg vrtića "Maslačak" organiziran je prema potrebama djece i roditelja. Osnivač i vlasnik vrtića "Maslačak" je Grad Mursko Središće.

Ustanova je smještena na dvije lokacije:

- Dječji vrtić "Maslačak", Ulica Slatine 2, Mursko Središće
( 7 odgojnih skupina )
- Područni odjel Peklenica, Školska 6, Peklenica
( 1 odgojna skupina )

Veličina vrtića odgovara zahtjevima djece i roditelja. Za dječji razvoj potreban je boravak na svježem zraku, čiju zaštitu i sigurnost u igri jamče ograđena dvorišta s dovoljno travnatih površina i opremljenim igralištima za djecu. Mogućnost boravka i igre u prirodi povoljno utječe na psihofizički razvoj djece.
Transparentnost
Skip to content